OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİNDE YENİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR AÇILDI

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde lisansüstü program açılması konusundaki teklif, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun görüldü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bünyesinde Yeni Lisansüstü Programlar Açıldı Açılması uygun görülen programlar; İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı ve disiplinler arası eğitim vermek üzere Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Anabilim Dalı kurularak bu anabilim dalına bağlı Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı ile Aile Danışmanlığı ve Eğitimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı. OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, “Sürdürülebilir bir gelişim gösteren Üniversitemiz, güçlü akademik kadrosuyla geleceğin seçkin bireylerini yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu bakımdan yeni açılan programların Üniversitemiz ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. OKÜ’NÜN KURUMSAL TARİHÇESİ Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin geçmişi 1976 yılına dayanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak 1976 yılında kurulan Osmaniye Meslek Yüksekokulu (OMYO), Osmaniye Belediyesine ait bir binada hizmet vermekte iken, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun kabulü ile 04.11.1981 tarihinde Çukurova Üniversitesine bağlanmıştır. Çukurova Üniversitesine bağlanan OMYO, şehir merkezine 5 km uzaklıktaki Fakıuşağı Köyü merası olan şimdiki yerleşke alanını, Maliye Bakanlığından 22.12.1984 tarihinde tahsis yoluyla elde etmiştir. Burada gelecekte kurulacak olan bir üniversitenin altyapısını oluşturmak üzere sürdürülen faaliyetler sonucunda şimdiki yerleşke alanı meydana gelmiştir. 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun’un 84. Ek Maddesi ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kurulmuştur. Çukurova Üniversitesi’ne bağlı olarak 23.06.2006 tarih ve 26207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Mühendislik Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 16.07.1976 tarih ve 320/4054 sayılı yazısıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan ve 20/07/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunla Çukurova Üniversitesi’ne bağlanan Osmaniye Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurulu’nun 14/12/1997 tarih ve 2648 sayılı Kararı ile Çukurova Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Kadirli Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 bendi uyarınca aldığı 07/07/2000 tarihli kararıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Bahçe Meslek Yüksekokulu ve Düziçi Meslek Yüksekokulu, 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunun Ek 84. maddesi (b) fıkrasıyla OKÜ’ye bağlanmıştır. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi; 7 Fakülte; Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2 Enstitü; Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 3 Yüksekokulu; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, 5 Meslek Yüksekokulu; Bahçe Meslek Yüksekokulu, Düziçi Meslek Yüksekokulu, Kadirli Meslek Yüksekokulu, Osmaniye Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. OKÜ’NÜN MİSYONU Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, çevre ve temel değerlere duyarlı, paydaşlarına sunduğu kaliteli eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetleriyle topluma değer katan ve sürekli gelişen bir eğitim kurumudur. OKÜ’NÜN VİZYONU Girişimci, yenilikçi ve rekabetçi anlayışıyla uluslararası bir üniversite olmaktır. https://osmaniye.edu.tr/ Ferhat ŞEKER