VERGİ BORÇLARINI YAPILANDIRMA FIRSATI!

Osmaniye Defterdar Vekili Emin Temiz, Vergi Dairesi Müdürü Levent Selçuk, Gelir Müdürü Vekili İbrahim Hacıbebekoğlu, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’ni (OGC) ziyaret etti.Ziyarette basın mensuplarına Vergi Borçlarını Yapılandırma ile ilgili bilgiler verildi. Bilindiği gibi Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borçlarında yapılandırma başvurularının başladığını belirterek, fırsattan yararlanmak isteyenler için son tarih olarak 31 Ağustos 2021’i gösterdi. Düzenlemeyle vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK borçları yapılandırılabiliyor ve 36 aya kadar taksitle ödeme kolaylığı getirildi. Defterdar Vekili Emin Temiz, Vergi Dairesi Müdürü Levent Selçuk birlikte yaptıkları açıklamalarda şu bilgileri verdiler: Değerli Mükelleflerimiz, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7326 sayılı Kanun, 09/06/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, yürürlüğe giren bu kanun ile başta vergi borçlarınız olmak üzere kamuya ait olan borçlarınızın yapılandırılarak ödenmesinde kaçırılmaması gereken çok önemli fırsatlar sunulmuştur. Söz konusu düzenlemeyle; 30 Nisan 2021 tarihinden (Bu tarih dahil) önceki dönemlere ait olup, kesinleşmiş vergi (mtvv.b vergi borçları) harç ve vergi cezaları ile ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi, maden devlet hakkı, yiyecek bedeli gibi borçlara, trafik, askerlik, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden geçiş ihlali gibi idari para cezalarına ödeme kolaylıkları, 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlar ile 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmesi devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkanı getirilmiştir. Ayrıca Dava konusu yapılan vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması, İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi, Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması ile matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda vergilerden yüzde 10 indirim yapılması veya ikişer aylık dönemlerde 6 taksit halinde ödenmesi, İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin yapılandırılması,Beyan edilmemiş gelir ve kazançların cezasız ve faizsiz pişmanlıkla beyanı ile Araç Fenni Muayene işlemlerinde ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisinde bu kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile katsayı tutarının en az yüzde 10’unun ödenmiş olması ve bu Kanun hükümlerinin ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu Kanunda belirtilen ödeme süresi sonuna kadar verginin ödenip ödenmeme araştırma zorunluluğu hükmü uygulanmaz. Bu hüküm her bir taşıt için ayrı ayrı dikkate alınır gibi mükelleflere avantajlar ve kolaylıklar sağlanmıştır. Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. Yapılandırılan borcun; tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde veya taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ödemede kolaylıklar sağlanılmıştır. Yapılandırılan borçlarınız 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitle ödenebilecek ve ilk taksit 30 EYLÜL 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir. Başvurular; 31 AĞUSTOS 2021tarihine (bu tarih dâhil) kadar, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak veya bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Pandemi nedeniyle, siz değerli mükelleflerimizin sağlığı açısından başvurularınızın İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılmasını tavsiye eder,sağlıklı günler dilerim. Ziyaret için teşekkür eden OGC Başkanı İsrafil Avcı, Vergi Borçlarını Yapılandırma ile ilgili verilen bilgileri kamuoyuna duyurmak için her zaman desteğe hazır olduklarını bildirdi. Ziyaret karşılıklı soru cevap şeklinde devam etti. Ali Celal KAYMAK