OSMANİYE BAROSUNDAN AVUKATLIK MESLEĞİNİN GELECEĞİNE İLİŞKİN ÖNERİLER

Osmaniye Barosu Başkanı Av. İbrahim Halil Yavuzdoğan, avukatlık mesleğinin geleceğine ilişkin önerilerini açıkladı. Konuyla ilgili yazılı açıklamasında Baro Başkanı Av. İbrahim Halil Yavuzdoğan, 28 maddeden oluşan önerileri konusunda şunları söyledi: 1- Yeni hukuk fakültesi açılmasına son verilmesi 2- Hukuk fakültesi kontenjanlarının yarıya düşürülmesi 3- Hukuk fakültesine öğrenci alımlarının ilk 50 binden yapılması 4- Hukuk fakültelerinde eğitimin kalitesinin yükseltilmesi 5- Avukatlık stajının 2 yıla çıkartılması 6- Avukatlık stajında kota uygulaması 7- Barolara vekâletname çıkarma yetkisi 8- CMK ile AAÜT arasında paralellik sağlanması (en azından yarısı seviyesine çıkarılması) 9- Kamu Avukatlarının Özlük haklarının iyileştirilmesi 10- Tapudaki işlemlerin avukatsız yapılamaması (İşlem başı 250 TL gibi) 11- Stajyerlerin sigortalı çalışması (Çalışma haricinde Hâkim Savcı stajyeri gibi devletçe Yarım asgari ücret ödeme yapılması) 12- Sözleşme konusu 2020 yılı için 50.000₺ ve üstü para ya da eşya ise muhakkak sözleşmede tarafların avukatının ( ya da herhangi bir avukatın )imzası olmalı. 13- İcra ve Yazı İşleri müdürlerinin hukuk mezunları arasından alınması 14- Anonim Şirketler de olduğu gibi Limited şirketlere de zorunlu avukatlık düzenlemesinin yapılması 15- Meslekte 20 yılını dolduran avukatlara yaşa bakılmaksızın sınav (sadece yazılı sınav) ile hâkimliğe geçiş imkânı verilmeli. 16- Mesleğin ilk beş yılında vergi muafiyeti düzenlemesinin yapılması 17- Kamulaştırma davalarında nispi vekâlet ücretine dönülmesi 18- Avukata karşı işlenen suçlarda cezaların ağırlaştırılması 19- Avukatların disiplin soruşturması sonucunda aklanması durumunda haksız şikâyette bulunan aleyhine tazminat hükümlerinin daha belirgin ve uygulanabilir hale getirilmesi 20- Avukatların Reklam yasağı hususlarının yeniden düzenlenmesi 21- İşçi-işveren uyuşmazlıklarına yönelik Arabuluculuk görüşmelerinde işçiler için avukat zorunluluğu (avukatı olmayanlara Ücreti devletçe ödenmek şartıyla barodan avukat görevlendirilmesi) 22- Avukatlar için silah ruhsatı Harcı muafiyeti getirilmesi 23- Hâkim savcılık sınavlarında mülakatın kaldırılması 24- Vatandaşlar açısından Hukuk sigortası zorunluluğu 25- Avukatlık ücreti üzerindeki KDV’nin kaldırılması ya da oranlarının düşürülmesine dair kapsam genişletilmelidir. 26- Eczane ve noterlerdeki gibi yerleşim biriminde KOTA uygulaması 27- Hukuk davalarında avukatla temsil zorunluluğu getirilmesi 28- “Savunmanın haklarının en üst düzeyde kullanılması, İstinaf ile de uyum sağlamak için ve meslektaşların mesleki yönüne büyük bir çalışma sahası yaratacak olması açısından CMK nın 299. MADDESİNDEKİ DURUŞMALI TEMYİZ İNCELEMESİ SINIRININ 10 YILDAN 5 YILA İNDİRİLMESİ ACİL ZORUNLULUKTUR. Hasan KILIÇ