DEMONSTRATİF OLARAK EKİLEN ‘’HÜSEYİN BEY’’ BUĞDAY ÇEŞİDİNİN HASADI YAPILDI

İl Tarım Müdürü Recep BULUT: ”Çiftçilerimizin yeni çeşit ve tekniklere açık olmaları bu çeşit ve teknikler konusunda İl Müdürlüğü personelinin daima çiftçilerimizin hizmetinde olduklarını bilmelerini istemiştir. Özellikle tarım teşkilatımız tarafından tavsiye edilen yeni çeşitlerin çiftçilerimiz tarafından kendi arazilerinde ekmelerini önemle tavsiye etti ve hasadınız bol kazancınız bereketli olsun” dedi. İlimizde verimli ve üstün kalite özellikleri gösteren yerel çeşitlerin Osmaniye’deki çiftçilerimize tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacı ile nohut ve buğday çeşitlerinden güz döneminde Bakanlığımıza bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüleri ve tohumculukla ilgili özel firmalardan temin edilen buğday, nohut, yer fıstığı gibi türlerin çeşitlerinden 4 nohut çeşidi, 5 buğday çeşidi, ve 1 yer fıstığı çeşidinden tohumluk temin edilerek çiftçilerimiz tarafından demonstrasyon amaçlı ekimi yapıldı. Buğday hasatları devam etmekte olup, nohut hasadının da yakın bir zamanda başlayacağı bildirildi. 7 Haziran 2021 günü ekimi yapılan ”Hüseyin Bey” buğday çeşidinin hasadı için İl Tarım Müdürü Recep BULUT, beraberinde teknik personeller ve ilgili çiftçi köylülerin katılımıyla Hüseyin Bey çeşidinin hasadı yapılmıştır. Yapılan gözlemlerde çeşidin ilimiz toprak ve iklim şartlarına gayet iyi uyum sağladığı ve veriminin oldukça yüksek olduğu( 850 kg/dekar) ve çiftçimiz tarafından memnun kalındığı müşahede edildi. : “ Hüseyin Bey çeşidi çiftçi tarafından 6 kez sulanmıştır. Ekim yapılan araziye ekim öncesinde yanmış çiftlik gübresi uygulandı. Çeşidin mantarı hastalıklara dayanıklı olduğu gözlemlendi. Çeşit kırmızı sert daneli, kılçıksız ekmeklik özelliktedir. Kardeşlenme gücü oldukça yüksektir. Orta boylu ve sağlam sap yapısına sahiptir. İl Tarım Müdürü Recep BULUT, burada yaptığı konuşmada ”Çiftçilerimizin yeni çeşit ve tekniklere açık olmaları bu çeşit ve teknikler konusunda İl Müdürlüğü personelinin daima çiftçilerimizin hizmetinde olduklarını bilmelerini istemiştir. Özellikle tarım teşkilatımız tarafından tavsiye edilen yeni çeşitlerin çiftçilerimiz tarafından kendi arazilerinde ekmelerini önemle tavsiye etti ve hasadınız bol kazancınız bereketli olsun” diyerek sözlerini tamamladı. Haber merkezi