OKÜ, KASTABALA ANTİK KENTİ’NDE ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI YAPACAK

OKÜ Öğretim Üyesi Faris Demir, Kastabala Antik Kenti’nde arkeolojik kazı çalışmalarına başkanlık yapacak! Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Kastabala Antik Kenti’nde arkeolojik kazı çalışması yürütecek. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Faris Demir, Osmaniye İli Merkez İlçesindekiKastabala Antik Kenti’nde arkeolojik kazı çalışmalarını yürütecek. Kastabala Antik Kenti’nde arkeolojik kazı çalışmasının yürütülmesine dair 4065 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, resmi gazetede yayımlandı. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 35. maddesi gereğince Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Faris Demir başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Üniversitemiz adına Osmaniye İli, Merkez İlçesi Kastabala Antik Kenti’nde arkeolojik kazı yapılmasına izin verilmesine ilişkin karar 4065 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yayınlandı. OKÜ’nünKastabala Antik Kenti’nde arkeolojik kazı çalışması yürütecek olmasına dair konuşan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Turgay Uzun, “Kültür turizmi açısından Osmaniye büyük fırsatlara sahiptir. Osmaniye’nin bulunduğu ve genişlediği bölgenin genelinde arkeolojik merkezlerin sayıca fazla olması, Osmaniye ilinin Anadolu’da bulunduğu konumunun sunduğu doğal zenginlikleri nedeniyle insanlık tarihinin her aşamasında iskan gördüğünü kanıtlar. Kastabala Antik Kenti ve yakın çevresi, gerek kültür mirasının çeşitliliği ve gerekse kültür turizmine sunulacak arzın çok çeşitli olması nedeniyle bizlere uzun yıllar bu turizm türüyle ekonomik yararlar elde etmeyi vaat etmektedir. Bizde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak,Kastabala’nın hak ettiği ilginin arttırılmasında yapıcı katkılar sağlayacağız”dedi. Ali Celal KAYMAK