Her Şeyi Bilen Arkadaşım eTwinning Projesi Kapsamında Dergi Hazırladılar

Osmaniye Merkezde eğitim-öğretim hizmeti veren Şehit Tayfun Doğan İlkokulu Sınıf Öğretmeni SULTAN DEMİRTAŞ’ın kuruculuğunu yaptığı HER ŞEYİ BİLEN ARKADAŞIM ETWİNNİNG PROJESİ kapsamında projede görevli öğretmen ve öğrenciler, beş karışık okul takımı ile okumanın önemine de dikkat çekerek bilgi ve eğlence dolu bir dergi çıkardılar. Osmaniye Şehit Tayfun Doğan İlkokulu Müdürü FEHMİ MARAŞ’ın da desteklediği projede yedi farklı şehirden on öğretmen ( Sultan DEMİRTAŞ, Metin TÜRKÇAPAR, Sevda KAYNAR, Gülcihan UYGUN, Ayşe YİRMİBEŞ, Ayşe ÖZTÜRK, Sırma SARIOĞLU, Tülay BABAOĞLAN, Havva UĞUR, Sebiha KOVALILAR), 105 üye öğrenci tarafından yürütülen projede kitap okuma alışkanlığı kazandırma yönünde çalışmalar yapılıyor. ÇOCUKLARIMIZI EĞİTMEK, KİTAPLARLA VE OKUMA ALIŞKANLIĞI İLE OLUR “Geleceğimiz olan çocuklarımızı eğitmek, kitaplarla ve okuma alışkanlığı ile olur. Günümüzde bilgisayar, tablet, televizyon vb. araçlar kitap okumanın önünde engel oluşturmaktadır. Çocuklar, boş vakitlerini değerlendirirken etraflarında tablet ya da televizyon yerine kitapları bulundurmalı ve onların kitapları dost, arkadaş gibi görmeleri sağlanmalıdır. Kitapları sevdirecek aktiviteler yaparak önce aileler, sonra biz öğretmenler çocuklarımıza örnek olmalı, yaşam boyu kitap dostlarını yanlarında bulundurmaları için çaba göstermeliyiz.” diyerek beş aylık bir çalışma ile öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyorlar. “Bestami YAZGAN ile söyleşi, Sibel Cesur AKYUNAK ile ailenin okumadaki rolü , Yazar Mustafa OKUMUŞ ile röportaj; kitaplık tasarımı, kumbara tasarımı, Milli Uyanış ayı olarak kahraman araştırma-canlandırma, uzay konulu araştırma yapma, ünlü Türk büyüklerini araştırıp seslendirme, yazma etkinlikleri, görsel sanat çalışmaları ve okumanın önemini ele alarak “Her Şeyi Bilen Arkadaşım” dergisini çıkarıp çalışmalarını tamamladılar. https://viewer.joomag.com/her-%C5%9Eey%C4%B0-b%C4%B0len-arkada%C5%9Eim-e-derg%C4%B0/0088123001622495727 Hasan KILIÇ