YENİDOĞAN CANLANDIRMA UYGULAYICI EĞİTİMİ

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Yenidoğan Canlandırma Uygulayıcı Eğitimi düzenlendi. Konuyla ilgili olarak İl Sağlık Müdürü Dr.Hasan Öznavruz şunları söyledi: Bebek ölümleri, bir toplumun gelişmişlik, ekonomik ve sağlık alt yapısını göstermesi açısından önemli bir ölçüttür. Başta sağlık alanında gelişmeler ve iyileştirmeler olmak üzere sosyal ve ekonomik gelişmelerin de bebek ölümlerinin azaltılmasında önemli olduğu bilinmektedir. Hastalıkların erken tanı ve tedavisi, gebelere ve bebeklere verilen sağlık bakımının iyileştirilmesi ve ulaşılabilir kılınması, gebelerin ve bebeklerin doğru beslenmesinin sağlanması ile beraber bebek ölüm sayılarında ciddi bir iyileşme olması beklenmektedir. Neonatal bebek ölümlerinin azaltılmasına yönelik ülkemiz çapında Sağlık Bakanlığımız koordinesinde Yeni Doğan Canlandırma ve Uygulayıcı Eğitimleri düzenlenmektedir.İlimizde daha önce de gerçekleştirdiğimiz Yeni Doğan Canlandırma Programı’nın bir yenisini daha gerçekleştirdik. Sağlık Müdürlüğümüze bağlı ağırlıklı olarak 112 Acil Sağlık İstasyonlarında çalışan sağlık personellerinden oluşan 16 kişilik katılımcı grubuna Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Türk Neonatoloji Derneği işbirliğinde İl Sağlık Müdürlüğü’müzde 31 Mayıs 2021- 2 Haziran 2021 tarihleri arasında 3 gün süren teorik ve uygulayıcı eğitimi verilmiştir. Eğitim sonrası eğitimi başarıyla tamamlayan sağlık personeline sertifikaları verildi. Öznavruz, açıklamasını “İlimiz genelinde yeni doğan bebek ölümlerinde önlenebilir ölümlerin asgari seviyeye indirilmesi en öncelikli çalışmalarımız arasında olduğu, uzun yıllardır yürütülen Yeni Doğan Canlandırma Eğitimlerinde amacımız bebek ölümlerini önlemek amacı ile doğum olayının gerçekleşme anında doğum olayına iştirak eden tüm sağlık çalışanlarının bu eğitimi alarak standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilere donatılması hedeflerimiz arasındadır” diyerek tamamladı. Ali Celal KAYMAK