KÜRESEL DÜNYA ÜZERİNDE TÜRK SPOR KÜLTÜRÜ KORUNMALI

Türklerde Geleneksel Oyun ve Spor Kültürü başlıklı söyleşi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi resmi Instagram hesabından yapıldı. Düzenlenen söyleşinin yönlendiriciliğini Üniversite Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Hazar yaparken söyleşiye konuk olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Geleneksel Oyun ve Spor Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Türkmen katıldı. Geleneğin, bir toplumun kendinden önceki kuşaklardan devraldığı ve bir takım aktarım yöntemini de kullanarak kendinden sonra gelen kuşaklara aktardığı uygulamaların tümü olduğundan bahseden Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Hazar, “Gelenek, geçmişin günümüzde yaşatılması, geleceğe ışık tutması ve milli kültürün oluşturulması açısından önemli bir faktördür. Geleneğin uzun yıllar devam ettirildiği toplumlardan birisi de Türklerdir. Türklerde birçok gelenek olmasının yanı sıra geleneksel spor dalları da bunlardan birisidir. Nitekim tarihsel süreçte bakıldığında Türklerin birçok spor dalı ile uğraştıkları görülmektedir. Bu doğrultuda geleneksel oyunların Türk spor kültürünü meydana getirdiğini söyleyebiliriz” dedi. Söyleşiye konuk olarak katılan ve yapılması gereken projeler hakkında bilgiler veren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Geleneksel Oyun ve Spor Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Türkmen ise eski Türklerin hangi oyunları ne amaçla oynadıklarından bahsederek, bu oyunların günümüzde oynanıp oynanmadığından, günümüzdeki geleneksel spor oyunlarının sosyolojik açıdan değerlendirmesini yaparak açıklamalarda bulundu. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Geleneksel Oyun ve Spor Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Türkmen, söyleşinin sonunda küresel dünya üzerinde Türk spor kültürünün korunması hakkında açıklamalarda bulunarak önerilerde bulundu. Söyleşi sonunda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Hazar, söyleşiye konuk olarak katılan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Geleneksel Oyun ve Spor Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Türkmen’e teşekkür etti. Söyleşinin tekrarı Üniversitenin resmi Instagram hesabı @osmaniyekorkutatauni üzerinden yayınlanıyor. Hasan KILIÇ