TARIMSAL ARAZİLERİN ETKİN SULANMASI KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Kaymakamı Mutlu ALMALI Başkanlığında İlçedeki Tarımsal Arazilerin Etkin Sulanması ile İlgili Toplantı Yapıldı Kaymakam Mutlu ALMALI Başkanlığında, Belediye Başkanı Dr. Alper ÖNER, DSİ 6. Bölge Müdür Yardımcısı Bekir PEHLİVAN, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner ÇERÇİ, Düziçi Belediyesi Sulama Müdürü Uğur Selim OKUR’ un katılımı ile İlçede tarımsal arazilerin etkin sulanması ile ilgili toplantı yapıldı. Toplantıda varılan sonuçta, Düziçili çiftçilerimizin olumsuz iklim şartlarına rağmen herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmaların yapılacağı belirtildi. TARIMSAL SULAMANIN ÜLKEMİZ AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR? Su, insan hayatının olmazsa olmazı. İçilebilir suyun yanı sıra, tarımda kullanılan suyun önemi de bir o kadar fazla. Nitekim, ülkemizdeki su kaynaklarının yaklaşık yüzde 70’i tarımsal amaçla kullanılıyor. Tarımın ve dolayısıyla tarımsal sulamanın bu denli önemli olduğu ülkemizde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, bütün su kaynaklarının planlanması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu. Biz de ülkemizdeki tarımsal sulama politikaları, imkanları, yapıları ve hedefleri ile ilgili görüşlerini DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın şöyle açıkladı: Tarım bilindiği gibi sulama ile birlikte büyük ivme kazanan bir sektör. Suyun projelendirilmesi ile sulamaya açılan alanlarda kuru tarımdan sulu tarıma geçileceğinden, sulu şartlarda iş gücü ihtiyacı artmaktadır. İklim şartlarının müsait olduğu bölgelerde ürün çeşitliliği ve ikinci ürün yetiştirme gibi olanakların bulunması yüksek istihdam artışlarını da beraberinde getirir. Ülkemizde 1980-1990 döneminde nüfus kaybeden kırsal alanlarda, 1990-2000 döneminde nüfus artışı tespit edilmiştir. Bu artışın 2000’li yıllardan sonra da sürdüğü görülmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden biri özellikle Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerinde tamamlanarak işletmeye açılan büyük barajlar ve sulama projeleridir. DSİ tarafından geliştirilen sulama projeleriyle tarım sektöründe 6,5 milyon kişiye ilave istihdam imkanı sağlandı. Bu sayı dikkate alındığında, DSİ projelerinin yaklaşık 18 milyon kişinin geçiminin sağlanmasına doğrudan veya dolaylı rol oynadığı ortaya çıkıyor. Sulama ve sulamanın etkisiyle daha etkin ve yoğun teknoloji kullanımı, uygulanan tarım tekniği ve kültürel uygulamaların etkisiyle tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa sebep oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması gayesine hizmet etmekte; bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlemektedir. DSİ tarafından geliştirilen sulamalar ürün çeşitliliğine de etki yapıyor. Sulanan alandaki bitki desenindeki gelişmeler incelendiğinde en dikkati çekici nokta, sulamadan önce kuru tarım yapılan alanlarda hububat ağırlıklı ekim yapılırken, sulamadan sonra ürün çeşitliliği meydana gelmesidir. (Kaynak: http://www.turktarim.gov.tr/) Hasan KILIÇ