Hükümlüler 2 ay daha İZİNLİ SAYILACAK!

Corona virüsü pandemisi nedeniyle hükümlülere COVID -19 izni verilmişti. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre ise Covid-19 izin süreleri 31 Mayıs tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldı. Türkiye’de corona virüsü salgına karşı mücadele devam ediyor. Salgın nedeniyle hükümlülere belirli süreli olmak üzere izin verilmesine karar verilmişti. Son yapılan açıklamalara göre ise hükümlülere verilen izin süresi 2 ay daha uzatıldı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan konuya ilişkin açıklamada şöyle denildi: “5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.” Ali Celal KAYMAK