“TOPLUMU AYDINLATAN EN ÖNEMLİ UNSUR DİLDİR”

Prof. Dr. Ahmet Demirtaş: “Bir toplumdaki şair, yazar, fikir ve devlet adamları, bilim adamları; o toplulukların fikir ve kanaat önderleridir. Onlar o topluma yol gösterecek ve o toplumun aydınlanmasını gerçekleştirecek insanlardır. Bir topluma yol göstermede ve bir toplumu aydınlatmada en önemli unsur ve en önemli araç dil olduğundan, bir toplum için bir dil belki de en önemli ögedir. Elbette Türkçe gibi dünya dilleri içerisinde çok önemli bir yere sahip bir dili de bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor.” Osmaniye Korkut Ata Üniversite resmi Instagram hesabı üzerinden “Dillerin Doğum ve Ölüm Süreçleri” başlıklı söyleşi düzenlendi. Düzenlenen söyleşinin yönlendiricisi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demirtaş olurken, söyleşiye konuk olarak Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Burhan katıldı. Söyleşinin yönlendiricisi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demirtaş, “Bir toplumdaki şair, yazar, fikir ve devlet adamları, bilim adamları; o toplulukların fikir ve kanaat önderleridir. Onlar o topluma yol gösterecek ve o toplumun aydınlanmasını gerçekleştirecek insanlardır. Bir topluma yol göstermede ve bir toplumu aydınlatmada en önemli unsur ve en önemli araç dil olduğundan, bir toplum için bir dil belki de en önemli ögedir. Elbette Türkçe gibi dünya dilleri içerisinde çok önemli bir yere sahip bir dili de bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor.” dedi. Söyleşiye konuk olarak Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Burhan ise konuşmasında, “bir dil için doğum ve ölüm kavramlarını nasıl değerlendirilmesi gerektiğine, dillerin doğum ve ölüm süreçlerinin nasıl şekillendiğine yer vererek Türkçe gibi dünya dilleri içerisinde çok önemli bir yere sahip bir dilin, bu sürecin neresinde yer aldığını ve Türk milleti için bir kimlik ve bir bayrak özelliğine sahip Türkçemiz konusunda tavsiyelerinin neler olduğuna değindi. Hasan KILIÇ