SERADES Başvurularında Son Tarih 4 Haziran!

DOĞAKA 2021 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Finansman Maliyeti Desteği (SERADES) başvuruları başladı. Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle: 2021 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Finansman Maliyeti Desteği Programının temel amacı; TR63 Bölgesi’nde seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanmasıdır. Bu amaçla 2021 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Finansman Maliyeti Desteği Programı; Sera kurulumuna yönelik yeni yatırımların desteklenmesi Mevcut seralarda modernizasyon yatırımlarının desteklenmesi Seralarda elde edilen ürünlerin depolanması ve pazarlanmasına yönelik yatırımların desteklenmesiöncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır. Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 7.500.000 TL olup, başarılı Başvuru Sahiplerinin Vakıf Katılım Bankası Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş Şubeleri üzerinden kullanacakları 100.000 TL ile 1.000.000 TL arasındaki yatırım kredilerinin finansman maliyeti Ajans tarafından karşılanacaktır. Programa, Seracılık alanında faaliyet gösteren ya da gösterecek olan, Çiftçi Kayıt Sistemi veya Örtüaltı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı Gerçek Kişiler ve KOBİ’ler başvuru yapabilecektir. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 1 proje başvurusunda bulunabilecek ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir. Program için yapılacak başvurular elektronik ortamda (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) adresinden alınacak olup elektronik başvurular için son başvuru tarihi ve saati, 4 Haziran 2021 saat 23.59’dur. Elektronik ortamda tamamlanan başvurulara ilişkin Taahhütname’nin e-imza ile imzalanması ya da e-imza ile imzalanamadığı hallerde Ajansa elden, posta ya da kargo ile teslimi için son başvuru tarihi 11 Haziran 2021 saat 17.00’dir. Aracı Kurum tarafından kredibilite değerlendirmelerinin program başvuru süresi içerisinde sonuçlandırılabilmesi için, başvuru rehberinde belirtilen Destekleyici Belgeler ile 30 Nisan 2021 tarihine kadar Aracı Kuruma başvurulması Başvuru Sahibinin yararınadır. Destek programına ilişkin rehber, toplantı takvimi ve diğer ilgili dokümanlara ilişkin ayrıntılı bilgiler için Ajans web sitesi www.dogaka.gov.tr’yi takip edebilirsiniz. Nuri DANIŞ