15 GÜN SÜRE İLE YASAKLANDI!

Osmaniye Valiliği tarafından Covid-19 Tedbirleri kapsamında alınan yasak kararı açıklandı. Yapılan açıklama şöyle: Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan, Dünya Sağlık örgütü tarafından da Pandemi (Salgın Hastalık) olarak ilan edilen Coronavirüs (COVİD-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısının tüm dünyada hızlı şekilde yükselten Coronavirüs (COVİD-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi davranışlar virüsün yayılımını hızlandırarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimini artırıp, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselteceği ve toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı değerlendirildiğinden; İlimizde milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, dünya genelinde salgın olarak yayılan virüsün toplum geneline yayılmasının önüne geçilebilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, olası yağma ve infial yaratabilecek olayların önüne geçilebilmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla mülki amirliklerin uygun göreceği sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere; miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılmasının, pankart/afiş asılmasının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddelerine istinaden Osmaniye il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler ve Jandarma sorumluluk bölgeleri dâhil) 14.04.2021 günü saat 00.01 ile 28.04.2021 günü saat 23.59’a kadar (15) gün süre ile YASAKLANMIŞTIR. Osmaniye Valiliği