“Öğretmenlere hemen aşı yapılmalı”

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Osmaniye İl Başkanı Adem Yücel Osmaniye Valiliği’ne dilekçeyle başvurarak, eğitim emekçilerinin aşılanması gerektiğini bildirdi. Başvuru dilekçesinde, “Eğitim ve Bilim İşgörenleri ne yönelik aşılamanın bir an önce tamamlanmasını ve bu konuda bilgilendirilmeyi, MEB kararında da açıkladığı gibi illerdeki eğitim öğretim süreci ile ilgili karar verme merci olan Vali başkanlığındaki İl Hıfzısıhha Kurulunca aşılama işlemi ile aşı etki süreci ve pandemiye ilişkin alınması gereken tedbirler tamamlana kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesinin öğrenci, öğretmen, veliler ve toplum sağlığı açısından daha yararlı olacağını düşünüyor ve talep ediyoruz” denildi. Nuri DANIŞ