DEFTERDARLIK PERSONELİNE PERFORMANS TEŞEKKÜRÜ

Osmaniye Defterdarlığında çalışmaları ile üstün bir hizmet yapan personele üstün performansından dolayı teşekkür edildi. Osmaniye Defterdarlığına bağlı olarak faaliyet gösteren merkez ve ilçe birimlerimizin, 2021 yılı ilk üç aylık gelir-gider hedeflerinin gerçekleşme durumu, 2020 yılının performansının değerlendirilmesi ile Müdürlükler iş ve işlemleri hakkında görüşmelerde bulunmak üzere İlimiz Defterdar Vekili Emin TEMİZ Başkanlığında merkez birim müdürleri ve ilçe birim müdürleri katılımı ile genel değerlendirme toplantısı, 12.04.2021 tarihinde saat 13.30’da Defterdarlık Toplantı Salonunda yapıldı. İlimiz Defterdarı Emin TEMİZ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda merkez ve ilçe birimlerinin hedefleri, hedeflerin gerçekleşme durumu, 17.11.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında yapılan çalışmalar, Defterdarlığımız personel durumu, Muhakemat (Hazine Avukatlığı) dava durumları ve Muhasebe Müdürlüğünün saymanlık iş ve işlemleri, Gelir Müdürlüğünün Osmaniye ilinin tahakkuk-tahsilat hedefi ve yaygın ve yoğun denetim iş ve işlemleri ve Vergi Dairesi Müdürlüklerinin vergi tahakkuk-tahsilat hedeflerinin birinci üç aylık sonuçları değerlendirildi. Defterdarlık Eğitim Salonunda yapılan toplantı sonucunda Defterdarlık personelinin belirlenen hedeflere ulaşmada büyük bir gayret gösterdiği ve belirlenen hedefler ulaştığı değerlendirilerek personele çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek başarı dileğinde bulunuldu. Hasan KILIÇ