ÖZEL OKULA KARANTİNA

Osmaniye Merkez İlçede bulunan Sena Kayalı Özel Eğitim Uygulama Okulunun karantinaya alınması ve 2 (iki) hafta boyunca uzaktan eğitim modülüne geçilerek yüz yüze eğitime ara verilmesine karar verildi. İl Hıfzıssıhha Meclisi 05.04.2021 tarihinde Saat: 10:00’da Vali Yardımcısı Adem YILMAZ başkanlığında Valilik Cebeli Bereket, Toplantı Salonunda Olağanüstü olarak toplandı. Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. Bu çerçevede aşağıda belirtilen ek tedbirlerin alınması gerektiği hususu değerlendirilmiştir. 1- İlimiz Merkez İlçe Yunus Emre Mahallesi Meteroloji Sok. No:3 adresinde bulunan Sena Kayalı Özel Eğitim Uygulama Okulunda 05.04.2021 tarihi itibarı ile görev yapan öğretmen ve personellerden 6 pozitif 8 yakın temaslı vaka ve öğrencilerilerden 1 pozitif 12 yakın temaslı Koronavirüs (Covid-19) tanılı vaka tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Sena Kayalı Özel Eğitim Uygulama Okulunda olmaları nedeniyle ; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (Covid-19) salgının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 05.04.2021 tarihinden itibaren Merkez İlçede bulunan Sena Kayalı Özel Eğitim Uygulama Okulunun karantinaya alınması ve 2 (iki) hafta boyunca uzaktan eğitim modülüne geçilerek yüz yüze eğitime ara verilmesine, 2- Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi. Valilik basın