BZO BAŞKANI ŞAHİN: “EĞİTİM, ÜRETİM KADAR ÖNEMLİDİR”

Osmaniye’nin Bahçe ilçesi Ziraat Odası Başkanı Fatma ŞAHİN, Çiftçi çocuklarımız başta olmak üzere Covid-19 pandemisi tüm öğrencilerimizi psikolojik olarak etkilemiş ve bu süreçte eğitimin devamlılığı da Tarım gibi önem arz etmiştir” dedi. BZO Başkanı Fatma ŞAHİN; “Bugünün çocukları yarının geleceğidir ve geleceğimize sahip çıkıyoruz” düşüncesi ile, Bahçe Ziraat Odası olarak ” Bahçe İlçesi Ahmet Pekkan İlk Öğretim Okulunda Kütüphane Kurmak isteğini Okul Müdürü Sayın Ali YILMAZ ve Müdür yardımcısı Şule SARI ile paylaştı. Kurmak istenilen kütüphane konusunda istişare eden Fatma ŞAHİN, eğitim ve sağlık hepimizin sorumluluğudur. BANA NE demek yerine, BEN NE YAPABİLİRİM sorumluluğu MİLLETİMİZDE var olmalıdır. Yaşadığımız yerin , yaşamak istediğimiz yer olması için emek vermeliyiz” diyerek Okul Müdürlerine EĞİTİME vermiş oldukları kıymetten dolayı teşekkür etti. KÜTÜPHANELERİN HAYATIMIZDAKİ YERİ Yeni Asya Gazetesi Yazarı Cahit ÖZPINAR, konuyla ilgili yazısında kütüphanelerin hayatımızdaki yeri konusunda şu görüşlere yer verdi: Kitapların olmadığı bir dünya düşünülemez. Eğitimin, bilimin, sanatın temeli kitaba dayanır. İnsanlar için bu kadar değerli olan kitaplar kütüphanelerde korunur ve araştırmacıların, öğrencilerin, bütün insanların hizmetine sunulur. Kuşkusuz çoğu kişinin kendi evinde kitaplığı vardır, ama buradan sadece kendisi ve yakınları, tanıdıkları yararlanabilir. Oysa kütüphanelerden çok geniş kitlelerin yararlanma imkânı vardır. Üstelik böyle bir özel kitaplığa sahip olan kimsenin de kütüphanelere ihtiyacı vardır. Çünkü özel bir kitaplık asla kütüphanelerin zenginliğine erişemez. Günümüzde uygarlık çok gelişmiştir. “Radyo, televizyon, bilgisayar, internet gibi iletişim ve bilgilenme araçları çok gelişmiştir. Ne kadar gelişse, yaygınlaşsa da bunların hiçbirisi kitabın yerini tutamaz. Zaten dünyanın en gelişmiş ülkelerinde kitaba, kütüphaneye olan ilginin azalmaması, hatta artması bunun delilidir. Bu gerçeğin bilincindeki Türk Kütüphaneciler Derneğinin girişimleriyle 1964’ten bu yana Mart ayının son Pazartesi başlayan hafta Kütüphaneler Haftası olarak değerlendirilmektedir. Hafta boyunca okullarda, görsel ve yazılı basında kütüphanelerin önemi anlatılır. Bu konuya halkın dikkati çekilir. Kütüphaneler hakkında bilgi verilir. Haftanın amacı öğrencilerde okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek, kitap sevgisini arttırmak, öğrencilerin kitaplardan daha çok yararlanmalarını sağlamaktır. Aklımızdan çıkarmamamız gereken, kitaba sadece kapılarımızı değil, gönüllerimizi açmamız ve dost olmamızdır. Kitaplar bizi istediğimiz güzelliklere, zenginliklere ulaştırır. Ülke olarak okuyan; araştıran, çalışan, üreten, düşünen beyinlere ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde eksiklerimizi telâfi eder, gelişebilir ve çağı yakalayabiliriz. Geliniz kütüphanelerimizi çoğaltalım, kahvehanelerimizi azaltalım, bir bölümünü kitap okunan yerler yapalım. Çocuklarımızı, gençlerimizi kitaplarla tanıştıralım. Beyinlerimizi ve gönüllerimizi kitaplarla geliştirelim, zenginleştirelim, onlarla yolumuz açılsın ufkumuz, gönlümüz zenginleşsin… KÜTÜPHANELER VE TEKNOLOJİ Dünyadaki teknolojik değişim, birey ve toplumların değişimlerini gölgede bırakacak şekilde ilerlemektir. Bu değişim uygarlığın tamamını etkileme sürecindedir. Günümüzde dünyada üretilen ve kullanılan birçok teknoloji ve ürün küreselleşen dünyanın ortak malı olmuştur. Değişen dünya ve gelişen teknoloji bireyleri ve kurumları da etkilemiş ve değişime zorlamıştır. Bu değişim sürecinde; birey, teknoloji ve değişim üçlüsü önemli bir döngü oluşturmaktadır. Bu değişim döngüsünde teknoloji ile birlikte kütüphaneler de yer almışlardır. Değişen şartlara göre kütüphanelerin, kütüphane teknolojilerinin ve buna bağlı olarak kütüphanecilerin de değişime (eğitim, araç/gereçler, teknolojik yenilikler vb.) ayak uydurmaları ve kendilerini yenilemeleri kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Yeni bin yılın (milenyumun) teknoloji harikası olan bilgisayar ve internet teknolojisi inanılması güç birçok gelişmeyi insanlığın hizmetine sunmuştur. Bilgi kaynaklarının toplandığı, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda bilgi kaynaklarını sağlayan, belirli yöntem ve tekniklerle bunları düzenleyen, kullanıcılarına ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi hizmetlerini veren kurumlar olan kütüphaneler bilgisayar teknolojisini kullanarak, klâsik anlamdaki kütüphanecilik anlayışından çıkarak bilgisayara bağlı elektronik (sayısal, dijital) bilgi merkezleri olmaya doğru yönelmişlerdir. Teknoloji bilimin uygulamaya geçirilmiş halidir. Kütüphaneler ise insanlık tarihinin her döneminde bilginin toplandığı, korunduğu, organize edilerek kullanıma sunulduğu merkezler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi ve teknolojinin uygulanması sonucu kütüphaneler de değişime ayak uydurmuşlardır. Üretilen bilginin elektronik ve saydam ortama aktarılmasında bilgisayar teknolojisi kütüphanelere çağ atlatmış ve üretilen bilginin hem basılı olarak hem de saydam ve dijital ortamda depolanmasıyla kütüphaneler enformasyon merkezleri haline dönüşmüşlerdir. Eğitim kurumlarında uygulanan eğitimin kalite unsurunda kütüphaneler direkt etkili ve etkileyici durumdadırlar. Kütüphaneler ister sayısal isterse bina unsurlu olsun eğitim öğretimin vazgeçilmez temel yapılarını oluşturmaktadırlar. Hasan KILIÇ