TERCÜMAN

Yüksek lisans programı, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı ve uluslararası kuruluşlarda (BM, IAEA, AGİT, vb.) ve ayrıca devlet kurumlarında çalışmak üzere uluslararası ilişkilerde yüksek nitelikli tercümanlar ve tercümanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Uluslararası ve Hukuki İlişkilerde Tercüman Çalışmaları Yüksek Lisans programı, lisans öğrencilerinin araştırma yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan kurslar da sunmaktadır; bu, mezun olduktan sonra doktora çalışmalarında araştırma faaliyetlerine devam etmelerini sağlar.Başlıca disiplinler: Kazakça, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Çince.Şu anda, Diplomatik Tercüman Bölümü iki İsviçre üniversitesi (Fribourg ve Cenevre), Poitiers Üniversitesi (Fransa) ile çalışmaktadır. Cenevre Üniversitesi ile ortak bir bilimsel işbirliği projesi var, uluslararası bilimsel seminerler, konferanslar düzenlendi, ortak bilimsel makaleler yayınlandı.GeçenlerdeEl- FarabiKazak Milli Üniversitesi’nde Diplomatik Tercüman Bölümü ve Uluslararası Kültürlerarası İletişim ve Çeviri Çalışmaları Merkezi bilimsel bir çevrimiçi seminer düzenledi.Etkinlik, ZOOM platformunda çevrimiçi yapıldı. Seminere İngiltere, Fransa, Almanya’dan tanınmış profesörlerin yanı sıra çeviri faaliyetlerinin gelişimine büyük katkı sağlayan Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın simültane tercümanları katıldı.Uluslararası İlişkiler Fakültesi Dekanı, Hukuk Doktoru, Profesör Sagyngali Aidarbayevtebrikkonuşması yaptı.Konuşmasında:«Çeviri, uluslar arasında altın bir ruhani köprüdür. Her milletin kendine özgü ruhsal gelişim özellikleri olmasına rağmen, diğer ulusların en eski kültürel ve ruhsal bilgilerinin kullanılmasıyla zenginleştirilir ve yenilenir». Ana konuşmacılar şunlardı: Julian Haus – çevirmen-dilbilimci, Uluslararası Tercüman ve Kültürlerarası Araştırma Derneği (IATIS) Başkanı, (Almanya); Raphael Fayson – çevirmen – simültane tercüman, Poitiers Üniversitesi’nde (Fransa) yüksek lisans öğrencisi; Alekseeva Irina – Profesör, St. Petersburg Çeviri Yüksek Okulu Müdürü (Rusya); Bakytzhan Gulshat – Filoloji Doktorası, Aberdeen Üniversitesi’nde doktora öğrencisi (İskoçya); Alekseeva Irina:«Geleceğin çevirmenlerinin çeviri faaliyetlerinin başarısı ve kalitesi eşit derecede yetkin çevirilerine ve etik norm ve kurallara kusursuz bir şekilde bağlı kalmalarına bağlıdır. Tercümanlar, dil bilgisi sayesinde yabancılar arasında iletişim kurarlar».Etkinliğe I. Alekseeva Islam Meiram, Nazira Umekova, Svetlana Filimonova’nın öğrencileri katıldı. Şimdi onlar Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının başarılı tercümanları.Tercümanlar deneyimlerini, örneğin bir çevirmenin uluslararası ilişkiler alanında bilmesi gerekenleri paylaştılar.Tercümansadece dilleri değil, Diplomatik Protokolü ve Diplomatik görgü kurallarını, diplomatik belge türlerini, terminolojiyi bilmeli ve ayrıca protokole karşılık gelen bir drescode sahip olmalıdır.Uluslararası ilişkiler alanında çevirmenler için uluslararası bilimsel çevrimiçi seminer başarılı oldu, ortaklarımızla kültürel ve bilimsel bağların en üst düzeyde gelişeceğinden eminiz. Dr.Profesör Almaş Smayilkızı Seydikenova El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Diplomatik TercümeBölümü Başkanı Almatı/Kazakistan