«LATİN ALFABESİNE GEÇİŞ, RUHSAL YENİLENME İÇİN GEREKLİ BİR BİR KOŞULDUR» KONULU BİLİMSEL SEMİNER YAPILDI

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir:«Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ile etkinliklerin bir arada yapması bir gelenek haline geldi, bu bizim için büyük bir onur.Kazakistan Cumhuriyeti’nin Latin alfabesine geçişi bugün için çok kıymetli ve önemli bulduğum bir konu. Kazakistan Cumhuriyeti’nin devlet yetkililerini tam olarak destekliyorum» dedi. «Latin alfabesine geçiş, ruhsal yenilenme için gerekli bir koşuldur»bilimsel seminer Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nin bilimsel ve eğitim öğrenci kulübü «Doğu Dünyası» tarafından organize edildi. Etkinlik, ZOOM platformunda çevrimiçi yapıldı.Etkinliğe, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, Kulüp Başkanı S.Böribayeva, Diplomatik Tercüme Bölüm Başkanı, Profesör A.Seydikenova Kazak Filolojisi Bölümü Öğretim Üyesi O.S. Zhubaeva, S. Asfendiyarov Kazak Milli Medikal Üniversitesi DoçentiT.Zaysanbayev,doçentler К.Smagulova, A.Bakitov ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi öğretmenler, lisans öğrencileri katıldı. Uluslararası bilimsel seminer, Diplomatik Tercüme Bölümü Başkanı Prof.Dr.Almaş Seydikenovakarşılama konuşmasıyla açtı. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, tebrik konuşması yaptı.Konuşmasında, «Doğu Dünyası» kulübünün tüm üyelerini, öğretmenlerini ve konukları Latince’ye geçiş konulu bilimsel bir seminerin açılışından dolayı tebrik etti. Menderes Demir:«Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ile etkinliklerin bir arada yapması bir gelenek haline geldi, bu bizim için büyük bir onur.Kazakistan Cumhuriyeti’nin Latin alfabesine geçişi bugün için çok kıymetli ve önemli bulduğum bir konu. Kazakistan Cumhuriyeti’nin devlet yetkililerini tam olarak destekliyorum». Kazak Filolojisi Bölümü hocası O.S. Zhubaeva, Latin alfabesine geçişle ilgili görüşlerini paylaştı.İkinci bölümde lisans öğrencileri ve öğrencilerin raporları dinlendi.En iyi makale, «Uluslararası ve hukuki ilişkiler alanında çeviri işi» 2. sınıf yüksek lisans öğrencisiKanat Sagidoldin tarafından hazırlanmıştır.Konusu: «Latin alfabesine geçiş, ruhsal yenilenme için gerekli bir koşuldur» .Kanat Sagidoldin:«Latin alfabesine geçiş meselesi, ülkenin en acil konularından biridir. Birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in şu sözlerini hepimizin anlamamız gerektiği açıktır: «Latin alfabesine geçiş, Kazak dilinin geliştirilmesi ve modernizasyonu için iç ihtiyaçtır», hepimiz onun gerçek etkisinin farkında olmalıyız. modern toplum.Elbasy’nin «Geleceğe odaklanın: manevi canlanma «Kazak dilinin Latin alfabesine geçişidir. Kazak dilinin Latin alfabesine geçişi, öncelikle modernitenin bir gereğidir ve ikincisi, Latin alfabesi Türk dünyasına entegrasyonun temelidir ve küreselleşme sürecinde medeniyetin önünü açar». Uluslararası seminerin diğer katılımcıları da iyi makaleler okurlar, örneğin:Nazerke Makhsotova – «Latin alfabesine geçiş ülkemiz için tarihi olaylardan biridir», Madina İskakova – «Latin alfabesine geçmenin önemi», Lina Zhunisbek – «Latin alfabesine geçiş – uygarlığın dünya başarılarına erişim», Eldana Khalykova – «Latin alfabesi – halkın geleceği». Sonuç olarak, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi yönetimine saygısını ve minnettarlığını ifade eden Rektör Janseyit Tüymebayev’e, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu adına öğrencilere I dereceden diplomalar, II dereceden diplomalar, III dereceden diplomalar verileceğini söyledi. Safura Böribayeva El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Fakültesi, Diplomatik TercümeBölümü Almatı/Kazakistan