MERKEZ GEBELİ MAHALLESİNDEKİ KARANTİNA UYGULAMASI SONA ERDİ

İl Hıfzıssıhha Meclisi 26.03.2021 tarihinde Saat: 10:00’da Vali Yardımcısı Adem YILMAZ başkanlığında Valilik Cebeli Bereket Toplantı Salonunda Olağanüstü olarak toplandı. Alınan 22 Nolu kararı ile ilgili şu açıklama yapıldı: Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. Bu çerçevede aşağıda belirtilen ek tedbirlerin alınması gerektiği hususu değerlendirilmiştir. 1- 12.03.2021 tarih ve 18 nolu Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararının 2. Maddesinde; İlimiz Merkez İlçe Gebeli Mahallesi 3523 Sokak ve 3541 Sokakta Koronavirüs (Covid-19) tanılı toplam 13 pozitif vaka tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Gebeli Mahallesi 3523 Sokak ve 3541 Sokakta 7 hanede ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (Covid-19) salgının kontrol amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 12.03.2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Sağlık Personellerinin haricinde Merkez Gebeli Mahallesi 3523 ve 3541 Sokakları karantinaya alınmıştır. Bugün de yeni vakanın çıkmaması nedeniyle karantinanın 26.03.2021 tarihi itibari ile kaldırılmasına 2- Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına Oy birliği ile karar verilmiştir. Osmaniye Valilik basın