Osmaniye’de İlkokula Devam Eden Roman Kökenli Çocukların Çok dillilik ve Farklı Öğrenme Metotları ile Okula Entegrasyonunun Sağlanması konulu PROJE TOPLANTISI ÇEVRİMİÇİ YAPILDI

Erasmus+ KA201 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesinin 2. Ulus ötesi proje toplantısı, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yerinde ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Çevrimiçi toplantı öncesinde projenin yerel ortağı ve proje faaliyetlerinin yürütüleceği Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu ziyaret edildi, proje tanıtımı yapılıp, proje kapsamında öğrencilerle örnek ders işlendi. Osmaniye Tasarım Beceri Merkezi ziyaret edildi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı. Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı ( İlkokula Devam Eden Roman Kökenli Çocukların Çok dillilik ve Farklı Öğrenme Metotları ile Okula Entegrasyonunun Sağlanması)konulu proje toplantısı çevrimiçi olarak yapıldı. Koordinatörlüğünü Romanya’dan Inspectoratul Scolar Judetean Arad kurumunun yaptığı ve amacı erken okul terki yaşayan 6-12 yaş aralığındaki Roman kökenli çocukların çoklu ortamlarda çoklu okuma metotları kullanarak dil becerilerini geliştirmek, okula ve arkadaşlarına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, akademik başarılarını arttırmak ve orta ve yüksekokula devamlılıklarını sağlamak olan Erasmus+ KA201 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık projesinin 2. Ulus ötesi proje toplantısı Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yerinde ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya İtalya’dan Istituto Comprensivo Di Boscochiesanuova ve Bulgaristan’dan Secondary School Angel Karaliychev kurum ve kuruluşları 5 kişi ile yerinde, Romanya’dan Scoala Gimnaziala Iosif Moldovan Arad ve Inspectoratul Judetean Arad kurumlarında 4, Yunanistan’danPanepistimio Patron Universityden ise 7 kişi ise çevrimiçi olarak katıldı. Çevrimiçi toplantı öncesinde projenin yerel ortağı ve proje faaliyetlerinin yürütüleceği Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu ziyaret edildi, proje tanıtımı yapılıp. proje kapsamında öğrencilerle örnek ders işlendi. Osmaniye Tasarım Beceri Merkezi ziyaret edildi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı. Amacı erken okul terki yaşayan Roman kökenli çocukların çoklu ortamlarda çoklu okuma metotları kullanarak dil becerilerini geliştirmek, okula ve arkadaşlarına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, akademik başarılarını arttırmak ve orta ve yüksekokula devamlılıklarını sağlamaktır. Toplantıda İtalya’da planlanan öğretmen eğitimi içeriği, öğretmen seçim kriterleri, proje yönetimi, finansal yönetim ve yaygınlaştırma faaliyetleri tartışıldı ve proje ara rapor çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Haber merkezi