TAŞIT SATIŞLARINDA TAKSİTLİ DÖNEM BAŞLADI

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı hemşerimiz Levent KÜÇÜK, taşıt satışlarında taksitli dönemin başladığını belirterek konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulundu. “16 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince, taşıt satışlarında taksitli dönem bugün itibariyle başlamış bulunmaktadır” diyen TÜDER Genel Başkanı Levent KÜÇÜK, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde tanımlanan şekliyle taşıt, “Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü ile yürütülenlere “motorlu taşıt” insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere “motorsuz taşıt” denilmektedir. Yeni düzenleme gereğince taksit sayısı, taşıtın nihai fatura değerine göre farklılık gösterecektir. Buna göre taşıtın nihai fatura değeri; 1-Yüz yirmi bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında altmış ay, 2-Yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında kırk sekiz ay, 3-Üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında otuz altı ay, 4-Yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında yirmi dört ay, Olacaktır. Taşıt satışlarını artırmaya yönelik olduğu anlaşılan bu düzenleme ile otomotiv piyasası açısından satışların artması, piyasanın canlanması beklenirken, devlet açısından ise KDV, ÖTV, MTV ve Akaryakıt Tüketim Vergisi gibi vergilerden elde edilecek vergi gelirlerinde artış sağlanabilecektir. Başkan Küçük, açıklamasını “Tüketiciler açısından kişisel gelire ve aile bütçesine uygun tercihte bulunulması ve aylık taksitlerin buna göre belirlenmesi yerinde olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” diyerek tamamladı. Hasan KILIÇ