OSMANİYE’DE HER GÜN COVİD-19 TEDBİRLERİ DENETİMİ YAPILACAK

Osmaniye İl Hıfzıssıhha Meclisi 05.03.2021 tarihinde Saat: 19:00’da Vali Yardımcısı Adem YILMAZ başkanlığında Valilik Cebeli Bereket, Toplantı Salonunda Olağanüstü olarak toplanarak yeni kararlar aldı. 16 NOLU OLAĞANÜSTÜ İL HIFZISSIHHA MECLİS KARARINA GÖRE, Covid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü günden bugüne kadar Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sayın Cumhurbaşkanının Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde salgının seyri ile orantılı tedbirler kararlaştırılmakta ve il ve ilçelerimizde uygulamaya geçirilmektedir. Bu kapsamda 1 Mart 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlarla kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği yeni bir sürece girilmiştir. Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi ile Mart ayı için içerisinde bulunulan risk grubuna bağlı olarak uygulanacak tedbirler Valiliklere bildirilmiştir. Bilahare yayımlanan İçişleri Bakanlığının 03.03.2021 tarih ve 695 sayılı Genelgelerinde de mevcut denetim yapısının daha etkin ve sonuç alıcı olmasını amaçlayan Dinamik Denetim Modeli hayata geçirilmiştir. Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; aziz milletimizin bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesinin ve temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük bir etken olarak görülmektedir. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin denetlenmesinde de denetimin sürekliliği, planlı icrası ve konu bazlı/tematik şekilde 7/24 esasına göre süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması ve kapsamdaki tüm alanların ihmal edilmeden denetlenmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede; 1- İl bazında yumuşatılan tedbirlerden ötürü salgın boyutuyla yeni olumsuzlukların ve vaka artışlarının yaşanmaması için denetim ekipleri marifetiyle yapılacak çalışmaların haftalık bir proğram dahilinde icra edilmesi, denetim proğramları oluşturulurken hiçbir alanın denetim dışı kalmamasına müsaade edilmemeksizin haftalık konu/faaliyet bazlı planlamaların yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda 06.03.2021 Cumartesi gününden itibaren bir haftalık konu bazlı tematik genel denetim faaliyeti gerçekleştirilecek olup günler itibariyle denetlenecek alanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. TARİH AÇIKLAMA 6 Mart Cumartesi Restaurant, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler, 7 Mart Pazar Otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri, 8 Mart Pazartesi Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler, 9 Mart Salı Berberler/kuaförler/güzellik merlezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonları, 10 Mart Çarşamba İnternet kafeler/salonları, düğün ve/veya nikah salonları, lunapark/tematik parklar, ganyan, iddaa ve milli piyango bayileri, 11 Mart Perşembe Cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi, Halı sahalar/spor tesisleri ile cami ve mescitler, 12 Mart Cuma AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişciler 1/3 Kurulma/faaliyette bulunma süresi yöreden yöreye farklılık gösteren pazaryeri/semt pazarı, sosyete pazarı gibi yerlerin kurulu olduğu/faaliyyette bulunduğu günlerde denetlenmesi sağlanacaktır. 2- Denetim faaliyetlerinde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarından azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) alınacaktır. İçişleri Bakanlığının 03.03.2021 tarih ve 695 sayılı Genelgelerinde belediyeler, il özel idareleri, kamudaki iş güvenliği uzmanları ve gıda denetmenlerinden teşekkül ettirilen ekiplerin de aktif olarak görev yapmaları sağlanmasına. 3- Sahada denetim faaliyetleri yürüten ekiplerin çalışmaların günün belirli saatlerinde valimiz, vali yardımcımız, il müdürlerimiz tarafından nezaret edilmesi ve kamuoyundaki denetim faaliyeterinin görünürlüğüne önem verilmesine. 4- Denetimlerde başta ticaret sanayi odası, esnaf odası, ziraat odası ve şoförler odası gibi meslek kuruluşları olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının katılımına önem verilmesi bu kurumların rehberlik edici otokontrolü sağlayıcı yönünden azami istifade edilmesine 5- Denetim ekiplerinden sahada yapılacak denetimlerde rehberlik edici ve vatandaşlarımız ile işyerlerini kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşım sergilenecektir. Denetimlerde İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi ile kademelendirilen tedbir düzeylerine uyulup uyulmadığının yanı sıra, daha önceki genelgeler ile getirilen yükümlülükler ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallar sıkı sıkıya takip edilecek kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlem tesisinden imtina edilmemesine. 6- Hafta boyunca icra edilecek denetimlerde kurallara uymanın her zamankinden daha önemli olduğunun vatandaşlarımıza hatırlatılması için anons ve duyuruların etkili şekilde yapılmaya devam edilmesine. 7- Denetim çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair veriler İSDEM’e anlık olarak girilmesine. 8- Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi. Osmaniye Valiliği