ÖNEMLİ DUYURU!

Osmaniye Ticaret İl Müdürlüğü’nden Gelir Kaybı ve Kira Desteği’ne ilişkin duyuru yapıldı. Yapılan duyuru şöyle: Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla 22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında; Ticaret Bakanlığı tarafından 3 ay süreyle verilecek olan (Gelir Kaybı Desteği) ve (Kira Desteği)’ne ilişkin,“Ticari işletmelere Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla 22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık 1.000 Türk Lirası “Gelir Kaybı Desteği” verilmesi ve büyükşehir olan illerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde ise aylık 500 Türk Lirası tutarında “Kira Desteği”nde bulunulmuştur. Bahse konu desteklerden; 14.12.2020 tarihinden önce vergi mükellefiyetini tesis ettirenler, Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar, Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Faal olan ve işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutanlardan “esas faaliyet konusu” Bakanlık tarafından desteklenen NACE kodları arasında yer alan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler, Kira desteği için işyeri kira olanlar Faydalanabilmektedir. Bu itibarla; söz konusu desteklerden faydalanmak üzere yukarıda açıklanan kapsamda yer alan ticaret erbabının başvuruları kabul edilmekte olup kapsamın dışında kalanlar destekten yararlanamamaktadır.Bu çerçevede;yukarıda belirtilen şartları taşıyıp başvuru yapmayan, ticari işletmelerin hak kaybına uğramaması için Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde (31.03.2021 tarihine kadar) elektronik ortamda www.türkiye.gov.tr(e-devlet) adresindeki Ticaret Bakanlığı hizmetleri altında yer alan, “Gelir Kaybı Desteği Başvurusu” ve “Kira Desteği Başvurusu” bağlantılarından, yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve başvuru yapmayanlar başvuruda bulunması gerekmektir. Nuri DANIŞ