KÖY OKULLARI AÇILIYOR

İl Hıfzıssıhha Meclisi 11.02.2021 tarihinde Saat: 14:00’da Vali Yardımcısı Adem YILMAZ başkanlığında Valilik Cebeli Bereket, Toplantı Salonunda Olağanüstü olarak toplanmıştır. Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. Bu çerçevede aşağıda belirtilen ek tedbirlerin alınması gerektiği hususu değerlendirilmiştir. 1-Milli Eğitim Bakanlığının 05/02/2021 tarihli ve E-43769797-10.07.01-20218459 sayılı yazısında; Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaookullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında İl/İlçi Hıfzıssıhha Kurullarının İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle işbirliği içinde alacağı kararlar dogrultusunda haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılacaktır. Bu okullarda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı Eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haf1talık Ders Çizelgesi ve 12.02.2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararı Eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgelerin uygulanmasına ancak aşağıda isimleri belirtilen okulların 01.03.2021 tarihine kadar kapalı kalmasına; İL İLÇE KURUM TÜRÜ KURUM KÖY-BELDE Osmaniye Merkez İlkokul Akyar Şehit Ali Erdinç İlkokulu Köy Osmaniye Merkez Ortaokul Akyar Ortaokulu Köy Osmaniye Merkez İlkokul Cevdetiye İlkokulu Belde Osmaniye Merkez Ortaokul Cevdetiye Ortaokulu Belde Osmaniye Merkez İlkokul Çardak İlkokulu Köy Osmaniye Merkez İlkokul İl Genel Meclisi İlkokulu Köy Osmaniye Merkez İlkokul Çona Nurdağ İlkokulu Köy Osmaniye Merkez Ortaokul Çona Nurdağ Ortaokulu Köy Osmaniye Merkez İlkokul Kırmacılı Şehit Mehmet Ünaldı İlkokulu Köy Osmaniye Merkez Ortaokul Kırmacılı Şehit Mehmet Ünaldı Ortaokulu Köy Osmaniye Merkez İlkokul Dervişli Şehit Mustafa KÖK İlkokulu Köy Osmaniye Merkez İlkokul Şehit Jandarma Başçavuş Mehmet ÇAPAR İlkokulu Köy Osmaniye Merkez Ortaokul Çardak Ortaokulu Köy Osmaniye Merkez Ortaokul İl Genel Meclisi Ortaokulu Köy Osmaniye Merkez Ortaokul Mamure Ortaokulu Köy 1/2 2- 13/01/2021 tarih ve 03 nolu Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararının 1. Maddesinde İlimiz Merkez İlçe Dervişli Köyünde 04.01.2021 tarihinden bu yana Koronavirüs (Covid-19) tanılı toplam 17 pozitif vaka ve bunların temaslısı 24 kişi tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Dervişli Köyünde 10 Hanede ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (Covid-19) salgının kontrol amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 11.02.2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Sağlık Personellerinin haricinde Dervişli Köyünün karantiya alınması kararı alınmıştır. Bugün de yeni vakanın çıkmaması nedeniyle karantinanın 11.02.2021 tarih itibari ile kaldırılmasına, 3- Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatlar Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına. 3- İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına. Oy birliği ile karar verilmiştir.