OLAĞANÜSTÜ İL HIFZISSIHHA MECLİS KARARI (KARAR NO : 07)

İl Hıfzıssıhha Meclisi 04.02.2021 tarihinde Saat: 10:00’da Vali Yardımcısı Adem YILMAZ başkanlığında Valilik Cebeli Bereket, Toplantı Salonunda Olağanüstü olarak toplanmıştır. Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. Bu çerçevede aşağıda belirtilen ek tedbirlerin alınması gerektiği hususu değerlendirilmiştir. 1- 14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak çiçek satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi-Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunabilmelerine. 2- Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yüz yüze örgün eğitime kademeli olarak başlanması kararlaştırılmış olup bu çerçevede; 2.1- Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde 01.12.2020 tarih ve 84 nolu Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı ve 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı İçişleri Bakanlığının Genelgesi ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına, 2.2- Yukarıdaki madde kapsamında kalan eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/ çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanların 01.12.2020 tarih ve 84 nolu Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı ve 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı İçişleri Bakanlığının Genelgesi ile getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından muaf tutulmasına. 3- İlimiz Merkez İlçe Dervişli Köyü Aydınlar Mevkiinde 24.01.2021 tarihinden bu yana Koronavirüs (Covid-19) tanılı toplam 3 pozitif vaka tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Dervişli Köyü Aydınlar Mevkiinde 3 hanede ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (Covid-19) salgının kontrol amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 04.02.2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Sağlık Personellerinin haricinde Dervişli Köyü Aydınlar Mevkiinin karantiya alınmasına. 4- İlimiz Merkez İlçe Cevdetiye Beldesi Cumhuriyet Mahallesinde 24.01.2021 tarihinden bu yana Koronavirüs (Covid-19) tanılı toplam 7 pozitif vaka tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Cevdetiye Beldesi Cumhuriyet Mahallesinde 5 hanede ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Koronavirüs (Covid-19) salgının kontrol amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 04.02.2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Sağlık Personellerinin haricinde Cevdetiye Beldesi Cumhuriyet Mahallesinin karantiya alınmasına. 5- Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatlar Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına. Oy birliği ile karar verilmiştir.