Su, Sulak Alanlar ve Hayat Birbirinden Ayrılamazlar

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü Osmaniye Şube Müdürlüğü Şube Müdür V. tarafından Oktay Deniz 2Şubat “Dünya Sulak Alanlar Günü” nedeniyle,konu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklama şöyle: Dünya Sulak Alanlar Günü; sulak alanların önemi, korunması ve akılcı kullanımı konularında kamuoyu bilincini geliştirmek maksadıyla 1997 yılından bu yana her yıl 2 Şubat tarihinde kutlanmaktadır.Ülkemizde dâhil olmak üzere, Ramsar Sözleşmesi’ne üye 171 ülkede kutlanan ve her yıl sulak alanların bir işlevinin tema olarak kullanıldığı etkinlikler için 2021 yılının teması “Su, Sulak Alanlar ve Hayat Birbirinden Ayrılamazlar” olarak belirlenmiştir. Sulak alanlar, yeryüzündeki tatlı suyun birçoğunu bünyelerinde tutmakta ve bizlere sunmaktadır. Ayrıca içerisinde bulunan canlı türleri ile suyu filtre ederek bizlere temiz su sağlamaktadır. Bulundukları ortamda bir sünger gibi suyu emerek toplama özellikleri, yeraltı suyunu beslemeleri ve yüzey akışa geçen suyun hızını azaltma özellikleri ile taşkınları ciddi ölçüde azaltırlar. Yine baraj ve gölet gibi suni sulak alanlar da afet risklerinin azaltılmasının yanı sıra özellikle kış aylarında olmak üzere su kuşları için önemli bir beslenme, konaklama ve üreme alanı olarak hizmet vermektedir. Sulak alanlardan sağlanan balık, pirinç, vb. kaynaklar bütün canlılar için yaşam kaynağıdır. Bu nedenle su, sulak alanlar ve hayat birbirinden ayrılamaz. Günümüzde tabiî kaynakların sürdürülebilir gelişmesi, bu kaynaklara yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ve plânlanması, rasyonel su kullanımı, gözlem, etkin kullanma ve koruma için gerekli şartların sağlanarak bütünleşmiş bir yaklaşımla geliştirilmesi ve yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu yaklaşım doğrultusunda su ve toprak kaynaklarının çeşitli maksatlara yönelik kullanımlarında teknoloji, ekonomi ve çevre konularında bir dengenin kurulması gerekmektedir. Bakanlığımız, bu yönleriyle konunun bilincinde olup, kanunlarla kendisine verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmeye çalışmaktadır. Bakanlığımız bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sulak alanlarımızda dâhil olmak üzere ormanlarımız ve akarsularımız gibi ülkemizin bütün tabii değerlerini korumakla birlikte sürdürülebilir kullanımı için gayretli bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Bu çalışmalarda bizleri destekleyen bütün kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve halkımıza destekleri için teşekkür eder, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü’nünülkemizin sulak alanları için hayırlara vesile olmasını dileriz. Haber merkezi