VALİ YILMAZ: “HEDEF; VATANDAŞA HIZLI VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK”

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün yenilenen konseptini inceleyen Vali Dr. Erdinç Yılmaz, yeni konseptin, nezih ve ferah bir ortamda vatandaşlarımıza teknolojinin son imkânlarını kullanarak hızlı ve kaliteli hizmet sunacağını ifade ederek, hayırlı olmasını diledi. Vali Dr. Erdinç Yılmaz, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hakkı Gerek ve Merkez İlçe Nüfus Müdürü Abdurrahman Aytar tarafından karşılanan Vali Yılmaz, işlem yaptırmak için bekleyen vatandaşlarımızla bir süre sohbet etti. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün yenilenen konseptini inceleyen Vali Yılmaz, yeni konseptin, nezih ve ferah bir ortamda vatandaşlarımıza teknolojinin son imkânlarını kullanarak hızlı ve kaliteli hizmet sunacağını ifade ederek, hayırlı olmasını diledi. Ziyaretinin devamında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hakkı Gerek ve Merkez İlçe Nüfus Müdürü Abdurrahman Aytar’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, çalışan personele çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretine son verdi. NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN TARİHÇESİ 01/09/1974 tarihinde yürürlüğe giren ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğünü İçişleri Bakanlığına bağlı bir birim statüsüne göre düzenleyen 1587 sayılı Nüfus Kanunu ile nüfus hizmetleri yeniden düzenlenmiştir. Öncelikle nüfus kütükleri, köy ve mahalle esasına göre derlenerek iki nüsha halinde düzenlenmiştir. Ardından Bakanlar Kurulunun 08/03/1977 tarihli ve 7/13269 sayılı kararı ile “Nüfus Hizmetlerine Ait Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile nüfus kütükleri, teknik açıdan işlem yapabilmek için uygun hale getirildi. 23 Şubat 1985 tarihinde yürürlüğe giren 3152 sayılı Kanun ile Genel Müdürlüğün bağlı birim statüsü değiştirilmiş ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü adı altında İçişleri Bakanlığının ana hizmet birimi haline getirilmiştir. 2002 yılında 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun yürürlüğe girmesi nedeniyle 1587 sayılı Nüfus Kanunu’nda değişiklik yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 29/04/2006 tarihinde yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 1587 sayılı Nüfus Kanunu’nu yürürlükten kaldırmıştır. Ayrıca 28 Temmuz 2006 tarihinde alınan bir kararla “Elektronik Vatandaşlık Kartı” uygulamasına geçilmiş ve bu önemli proje ile tüm kimlik doğrulama fonksiyonlarının tek bir elektronik kartta toplanması öngörülmüştür. 29 Ekim 2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 03/10/2016 tarihli ve 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3152 sayılı Kanunun 10’uncu maddesine bir bent eklenmiştir. Bu bent ile “Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler ve sürücü belgelerinde yer alacak bilgiler ile biyometrik verinin türü, niteliği ve alınma yaşını tespit etmek, bu belgelerin tasarımı, temini, basımı, dağıtımı, teslimi ile üretim ve kişiselleştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek ve bunlara dair usul ve esasları belirlemek” görevi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Ayrıca 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Kanunla 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12’nci maddesinde yapılan düzenleme ile Bakanlar Kurulunca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yapmak suretiyle ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilmelerine imkân sağlanmıştır. 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri yeniden düzenlenerek en son şeklini almıştır. İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ 1. İl içinde nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinin mevzuata uygun ve düzgün bir biçimde yürütülmesini, nüfus kütüklerinin ve adres kayıtlarının eksiksiz, düzenli ve güncel bir şekilde tutulmasını sağlamak amacıyla gereken tedbirleri almak ve uygulamak. 2. Valiliğin; Bakanlık, ilçeler ve diğer kuruluşlarla nüfus ve vatandaşlık hizmetlerine ilişkin haberleşmelerini yapmak. 3. İl müdürlüğüne gönderilen ödeneklerin kullanılması, tahakkuku ve taşınır iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak. 4. Nüfus hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak. 5.Vatandaşlık başvuru inceleme komisyonuyla ilgili sekreterya görevlerini yapmak. https://www.nvi.gov.tr/ Hasan KILIÇ