Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Düzenlenecek

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi düzenleneceği bildirildi. Konu ile ilgili yapılan duyuru şöyle: Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 27. maddesine istinaden Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Bakanlığımız Uzaktan Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak 18 Ocak-08 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından Uzaktan Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak yapılacak eğitim için istenen bilgi, belge, eğitim tarihi ve koşulları Bakanlığımız Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa adresinde ilan edilmiş olup biyosidal ürün uygulayıcı eğitimine katılmak isteyen kişilerin söz konusu bilgi ve belgeler ile 02 Ocak 2021 tarihine kadar İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimine müracaatlarının yapılması gerekmektedir. Ömer Ali TURUNÇ