ARAÇ SAHİPLERİNE “ EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ”UYARISI

Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdür V. İrfan Remzi YILMAZ: “ Taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümünün yapılıp yapılmadığının denetimi, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden sorgulanarak veya denetimlerde egzoz gazı emisyon ölçüm raporunun ibrazı ile gerçekleştirilecektir” dedi. Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdür V. İrfan Remzi YILMAZ, şunları söyledi: “2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre, Motorlu taşıtların egzoz emisyon ölçümünün yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Motorlu taşıtlar, özellikle şehir merkezlerinde, ciddi hava kirliliğine neden olan önemli kaynaklardan birisidir. Sayıları sürekli artış gösteren trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak, ölçümler yaparak kontrol etmek amacıyla Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği (EGEKY) 11/03/2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Yönetmeliğin tüm hükümleri 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 01/01/2018 tarihinden bu yana taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümleri Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirilmekte olup, taşıt sahibine ölçüm raporu verilmektedir. Taşıt sahibi, ölçüm raporunu taşıtında bulundurmak ve istenildiğinde denetim yetkilisine ibraz etmek zorundadır. Taşıt sahibi, taşıtının egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmış olduğu tarihi ve geçerlilik süresini e-devlet üzerinden takip edebilecektir. Taşıt sahipliğinin değişmesi durumunda egzoz gazı emisyon ölçümünün geçerlilik süresi değişmez. Ancak taşıtın plakasının değiştirildiği durumda taşıtın eski ve yeni plakasına ait motorlu araç trafik belgelerinin ve noter satış belgesinin fotokopisi ile birlikte çevre ve şehircilik il müdürlüğüne müracaat edilir. Bu belgelerin ibraz edilememesi veya taşıt sahibinin talebi halinde ölçüm yenilenecektir. Egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolmamış olsa bile kaza, değişiklik, tadilat ve benzeri nedenlerle taşıt muayenesinin yenilenmesinin zorunlu olduğu durumlarda egzoz gazı emisyon ölçümleri de yenilenecektir. Egzoz destek hattı haftaiçi 10:00-16:00 saatleri arasında 0312 586 30 44 numaralı telefondan, 9:00-10:00 ve 16:00-18:00 saatleri ile cumartesi günleri 09:00-18:00 saatleri arasında 0506 623 69 16 numaralı telefondan hizmet vermektedir. Ayrıca, egzozdestek@csb.gov.tr e-posta adresinden destek verilmeye devam edilmektedir. Taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümünün yapılıp yapılmadığının denetimi, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden sorgulanarak veya denetimlerde egzoz gazı emisyon ölçüm raporunun ibrazı ile gerçekleştirilecektir. Denetimler; İl ve ilçe merkezlerinde trafik zabıtasının denetim noktalarında trafik zabıtası ve il müdürlüğü personeli ile müşterek, İl ve ilçe merkezleri dışında jandarma sorumluluk bölgelerinde jandarmanın trafik denetimi ile görevli personeli tarafından yapılacaktır. Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği ve İlimizdeki egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesine sahip firmaların listesi ve adresleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz (https://www.csb.gov.tr/iller/osmaniye/) internet sitesinde yer almaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) kapsamında, 1/1/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasında Çevre Kanunu 20 (a) maddesine göre uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmektedir: • Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 2.067 TL • Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan ve standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine 4.136 TL • Egzoz gazı emisyon kontrol sistemi (katalitik dönüştürücü, dizel partikül filtre vs.) çalışmayan veya devre dışı bırakılan araçlar için 2.067 TL • Belirlenen usul ve esaslara aykırı ölçüm yapan istasyonlara 8.272 TL • Yetki belgesi olmadan ölçüm yapan, sahte belge düzenleyenlere 16.547 TL 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddesi, idari yaptırım kararının (cezai müeyyidenin) süre verilmeksizin uygulanmasını gerektirdiğinden taşıt sahiplerinin mağdur olmamaları için egzoz gazı emisyon ölçümlerini yaptırmaları ve kendilerine verilecek ölçüm raporunu yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Nuri DANIŞ