OKÜ Öğretim Üyelerinden ABD ile Ortak Araştırma ve Uygulama Projesi

Doç. Dr. Murat Atasoy, kentsel açık yeşil alanların, toplumdaki tüm bireyler tarafından kullanılan, kent mekânı içerisinde fiziksel ve sosyal çevrenin karakterini belirleyen alanlar olduğunu dile getirdi. Ayrıca, kentsel açık yeşil alanların yönetim ve kalite incelenmesinde farklı etnik kökene sahip bireylerin göz önünde bulundurularak yeterli düzeyde araştırma yapılmadığını belirtti. Projenin diğer yürütücüsü olan Doç. Dr. Filiz Güneysu Atasoy, ülkemizde açık yeşil alanların sosyo-kültürel amaçlı alanlar olduğunu ve bu alanların günümüzde toplumun rekreasyonel, sağlık ve ekonomik açıdan gelişmesine olanak tanıdığına değindi ve çok uluslu toplumların söz konusu alanlarla olan etkileşiminin, odak grubunun veri analizi ve istatistiki yöntemlerle araştırılmasının önemini vurguladı. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyelerinden İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Atasoy ile İktisat Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Filiz Güneysu Atasoy’un “Kentsel açık yeşil alanların çok uluslu toplumlar ve farklı etnik alt gruplarda fiziksel ve zihinsel sağlığı üzerine etkisinin araştırılması (Investigating the impacts of urban open green spaces on physical and mental health of multinational societies)” araştırma/uygulama projesi, TUBITAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı. Ayrıca söz konusu araştırma konusu, Amerikan Ulusal Bilim Kurumu (National Science Foundation:NSF)’nca da desteklenmek üzere projelendirildi. Doç. Dr. Murat Atasoy, kentsel açık yeşil alanların, toplumdaki tüm bireyler tarafından kullanılan, kent mekânı içerisinde fiziksel ve sosyal çevrenin karakterini belirleyen alanlar olduğunu dile getirdi. Ayrıca, kentsel açık yeşil alanların yönetim ve kalite incelenmesinde farklı etnik kökene sahip bireylerin göz önünde bulundurularak yeterli düzeyde araştırma yapılmadığını belirtti. Projenin diğer yürütücüsü olan Doç. Dr. Filiz Güneysu Atasoy, ülkemizde açık yeşil alanların sosyo-kültürel amaçlı alanlar olduğunu ve bu alanların günümüzde toplumun rekreasyonel, sağlık ve ekonomik açıdan gelişmesine olanak tanıdığına değindi ve çok uluslu toplumların söz konusu alanlarla olan etkileşiminin, odak grubunun veri analizi ve istatistiki yöntemlerle araştırılmasının önemini vurguladı. Projenin sürecini anlatan Doç. Dr. Murat Atasoy, “Amerika’da projenin araştırılıp uygulanacağı Auburn Üniversitesi, Amerika’daki en yüksek seviyede araştırma yapılan ve tüm ülkede sadece 131 tane bulunan (R1-Classification Universities) araştırma üniversiteleri arasında yer almakta olup proje kapsamında ülkemizde yapılan çalışmalardan farklı olarak, kentsel açık yeşil alan yönetim farklılıklarının, yabancı uyruklu ve farklı etnik kökenli bireylerin sağlığı üzerindeki etkisi araştırılacak. Söz konusu projenin iki yılda tamamlanması hedeflenmekte olup proje ilk olarak Alabama eyaletinde yer alan Auburn şehrinde daha sonra da Osmaniye ilinde uygulanacak. Projenin Türkiye uygulaması aşamasında ise Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışılması planlanmaktadır.” dedi. Araştırma projesi ekibinde Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Auburn Üniversitesi’nde bulunan araştırmacı ve akademisyenler de yer alıyor. Hasan KILIÇ