«

»

Eyl 10

İlk Kez Yoğunbakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitimi düzenlendi

yogun bakım“Yoğun bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı” ilimizde ilk kez Osmaniye Devlet Hastanesi bünyesinde başladı.

Konu ile ilgili olarak Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Müdürlüğümüze bağlı Osmaniye Devlet Hastanesi’nde düzenlenen Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı ilimizden ve farklı illerden gelen 12 hemşirenin katılımı ile gerçekleşecektir. Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı açılış programı hastanemiz toplantı salonunda gerçekleşmiştir. İlimizde ilk kez yapılan eğitim 2 Eylül – 11Ekim 2019 tarihlerini kapsayan 6 haftalık bir teorik ve pratik eğitim olarak planlanmıştır. Dünyada İlk Kez 1929 Yılında Beyin Cerrahi Hastalarını Post-op Değerlendirilmesi için 3 Yataklı Yoğun Bakım Ünitesi kurulmuştur. Ülkemizde ise ilk defa 1959 Yılında Haydar Paşa Numune Hastanesinde Dr.Cemalettin Öner tarafından Batılı Tarzda 4 Yataklı Bir Yoğun Bakım Ünitesi kurulmuştur. İlimizde hizmet veren Osmaniye Devlet Hastanesi 400 Yatak Kapasitesinde Olup; Aktif olarak kullanılan 11 Yataklı Koroner Yoğun Bakım, 11 Yataklı Cerrahi Yoğun Bakım, 11 Yataklı Dahili Yoğun Bakım, 19 Yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım, 5 Yataklı KVCYoğun Bakım, 5 Yataklı Çocuk Yoğun Bakım Üniteleri Olarak Toplamda 62 Adet Yoğun Bakım Yatağı mevcuttur.Sağlık hizmetleri sürekli değişim ve gelişim halindedir. Bu süreçte en çok hemşirelerin rolü yer almaktadır. Kritik hastaların ayrı bir bölümde değerlendirilmesi gerekmektedir diyerek ilk yoğun bakım ünitesi oluşturma fikrinin yine bir hemşire tarafından ortaya atıldığını yapılan araştırmalarda görmekteyiz. Hemşireler yoğun bakımın en önemli öğesidirler.

Sağlık personeli değişen ve gelişen sağlık hizmetleri konusunda bilgilenmek ve verimli olabilmek için sağlık tesislerinde özellik arz eden birim ve alanlarda belirlenen esaslar çerçevesinde yetki belgesi alarak hizmet sunabilmektedir. Yoğun bakım hemşireliği karmaşık ve yaşamı tehdit edici problemleri olan hastaların bulunduğu çalışma alanıdır. Yoğun bakım hemşiresi; hastaları sürekli izlemek, kaliteli ve ileri yoğun bakım tedavilerini uygulamak, hasta ve yakınlarıyla terapötik ilişki kurmak, koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici girişimleri uygulamaktan sorumludur.

Hastanemizde başlayan 1. Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı yaklaşık 6 hafta sürecektir. Bu eğitimin tüm kursiyerlerimize meslekleri adına faydalı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz” denildi.

Ali celal KAYMAK